Qiymətləndirmə

·         Mebel istehsalı fabriki

·         Məişət avadanlığı istehsalı zavodu

·         Maşınqayırma zavodu

·         Daş karxanası

·         Şüşə istehsalı zavodu- biznesin qiymətləndirilməsi

·         Ayaqqabı istehsalı müəssisəsi

·         Çoxsaylı sənaye obyektləri, kommersiya, ticarət, ictimai iaşə və yaşayış sahələri və s.

·         Minik, yük və xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat və inşaat texnikası

·         Müxtəlif təyinatlı istehsal sahələri və s.

Biznesin inkişafı və biznes planların hazırlanması

·         Mebel istehsalının qurulması

·         Turizm mərkəzinin yaradılması

·         Meyvə şirəsi istehsalı

·         Biznes mərkəzinin tikintisi

·         Yaşayış kompleksinin tikintisi

·         Toxucu və tikiş müəssisələrində müasir menecmentin qurulması

·         Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı

·         və s.

Şirkətin struktur bölmələri

·         Marketinq

·         Biznes planlaşdırma

·         Qiymətləndirmə

·         Alqı-satqı

·         Əmlakın idarə olunması

İqtisadi təhlil və bazar araşdırmaları üzrə konsaltinq

·         Xüsusi bazar araşdırmaları (iqtisadiyyatın müxtəlif seqmentləri üzrə)

Biznesin inkişafı üzrə konsaltinq

·         Biznesə başlama və biznesin təşkili, biznes planların hazırlanması

·         Strateji istiqamətlər üzrə məsləhətlər, müəssisənin strateji inkişaf planının hazırlanması

·         Risklərin təhlili və idarə edilməsi üzrə məsləhət xidmətləri

Daşınmaz əmlak bazarı üzrə marketinq və sorğuların aparılması

·         Bazar üzrə marketinq və araşdırmaların aparılması;

·         Daşınmaz əmlak bazarı üzrə analitik hesabatların hazırlanması;

·         Daşınmaz əmlak bazarında biznes fəaliyyəti üzrə məsləhət xidməti;

Qiymətləndirmə xidməti

·         Daşınmaz və daşınar əmlakın müxtəlif məqsədlər üçün qiymətləndirilməsi;

·         Biznesin və ya investisiyanın qiymətləndirilməsi;

·         Biznesin və ya müəssisənin alınıb-satılması üçün qiymətləndirilməsi;

·         İtginin, dəymiş zərərin və ya itirilmiş gəlirin qiymətləndirilməsi.

Şirkətin regionlar üzrə nümayəndəlikləri

·         Gəncə şəhəri

·         Şəki-Zaqatala-Balakən regionu

·         Cənub region (Lənkəran,Masalı,Astara,Lerik şəhərləri)

·         Şimal region (Quba-Qusar-Xaçmaz şəhərləri)

·         Kürdəmir şəhəri

·         Qəbələ-Ağdaş-Ağsu şəhərləri

//