12

Feb

Mühasibat Uçotu Necə İşləyir?

Mühasibat Uçotu Necə İşləyir?
Mühasibat uçotu demək olar ki, hər hansı bir müəssisənin əsas funksiyalarından biridir. Bu, kiçik bir firmada mühasib və ya mühasib və ya daha böyük şirkətlərdə onlarla işçisi olan böyük maliyyə şöbələri tərəfindən idarə oluna bilər. Xərclərin uçotu və idarəetmə uçotu kimi mühasibat uçotunun müxtəlif axınları tərəfindən yaradılan hesabatlar rəhbərliyə əsaslandırılmış biznes qərarları qəbul etməkdə kömək etmək üçün əvəzsizdir.
Böyük bir şirkətin əməliyyatlarını, maliyyə vəziyyətini və müəyyən dövr ərzində pul vəsaitlərinin hərəkətini ümumiləşdirən maliyyə hesabatları minlərlə fərdi maliyyə əməliyyatına əsaslanan qısa və konsolidə edilmiş hesabatlardır. Nəticə etibarı ilə, bütün mühasibat uçotu təyinatları minimum illik praktiki mühasibat təcrübəsi ilə birlikdə illərin öyrənilməsi və ciddi imtahanların kulminasiyasıdır.

//