12

Feb

Maliyyə xidmətləri

Maliyyə xidmətləri sektorunu təşkil edən qurumlar, xidmətlər və məhsullar ölkədən ölkəyə dəyişir, lakin ümumilikdə mərkəzi bankı əhatə edir; banklar, tikinti cəmiyyətləri və ya ipoteka bankları və şirkətlər kimi depozit təşkilatları; kredit ittifaqları və ya kredit kooperativləri; sığorta və pensiya fondla

10

Mar

Əmlak xidməti nədir?

Əmlak İdarəetmə Nədir?Əmlakın idarə edilməsi üçüncü tərəf podratçısı tərəfindən yaşayış, kommersiya və ya sənaye daşınmaz əmlakına gündəlik nəzarətdir. Ümumiyyətlə, əmlak menecerləri əmlakların gündəlik təmiri və davamlı texniki xidmət, təhlükəsizlik və saxlanması üçün məsuliyyət daşıyırla

17

Mar

Top 20 Kommersiya Əmlak xidmətləri

Kommersiya daşınmaz əmlak broker firmaları yerli bazar anlayışını, ixtisaslaşmış təcrübəni və əsas alətləri və resursları birləşdirərək investorlar, sahiblər və kirayəçilər üçün xidmətlər təqdim edir. Onlar müştərilərin fərdi ehtiyaclarına əsaslanaraq onların alınması, satışı və lizinq tələblərind

//