04

Nov

Qiymətləndirmə nədir ?

“Baku Property Service” şirkəti istənilən növ daşınmaz və daşınar əmlakın, nəqliyyat vasitələrinin, müəssisələrin, digər mülkiyyət növlərinin və sığorta hadisələri nəticəsində dəymiş zərərin Azərbaycan Respublikasının “Qiymətləndirmə fəaliyyəti” haqqında Qanununa və digər qanunvericilik ak

23

Nov

Biznes Planın hazırlanması

Son zamanlar ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar olaraq çox tez-tez «biznes» sözünü eşidir, müxtəlif yazılarda ona rast gəlirik. Biznesin planlaşdırılmasından, Biznes-Plandan da söhbət gedir.Bəs biznes nədir? Terminologiya lüğətlərində «biznes» – «gəlir əldə etməyə yönəldilmiş iqtisadi f

23

Nov

Maliyyə və mühasibat uçotu arasında fərq nədir?

Maliyyə və mühasibat uçotu maliyyə hesabatının iki yarısıdır. Maliyyə və mühasibat uçotunu ən sadə yolla belə fərqləndirə bilərik: Belə ki, mühasibat uçotu keçmişə fokuslandığı halda, maliyyə gələcəyə daha çox diqqət yetirir.Mühasibat uçotu maliyyə məlumatlarının çatdırılması üçün bir sistemdir. Bu

//