23

Nov

Biznes Planın hazırlanması

Son zamanlar ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar olaraq çox tez-tez «biznes» sözünü eşidir, müxtəlif yazılarda ona rast gəlirik. Biznesin planlaşdırılmasından, Biznes-Plandan da söhbət gedir.Bəs biznes nədir? Terminologiya lüğətlərində «biznes» – «gəlir əldə etməyə yönəldilmiş iqtisadi f

12

Feb

Maliyyə xidmətləri

Maliyyə xidmətləri sektorunu təşkil edən qurumlar, xidmətlər və məhsullar ölkədən ölkəyə dəyişir, lakin ümumilikdə mərkəzi bankı əhatə edir; banklar, tikinti cəmiyyətləri və ya ipoteka bankları və şirkətlər kimi depozit təşkilatları; kredit ittifaqları və ya kredit kooperativləri; sığorta və pensiya fondla

//