12

Feb

Əmlak qiymətləndirilməsi

Baku Property Sevice -də  əmlak  qiymətləndirmə

Qiymətləndirmə evin dəyərinə dair qərəzsiz peşəkar rəydir. Qiymətləndirmələr demək olar ki, həmişə alqı-satqı əməliyyatlarında və adətən yenidən maliyyələşdirmə əməliyyatlarında istifadə olunur. Alqı-satqı əməliyyatında evin vəziyyəti, yeri və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, evin müqavilə qiymətinin uyğun olub olmadığını müəyyən etmək üçün qiymətləndirmədən istifadə edilir. Yenidən maliyyələşdirmə əməliyyatında qiymətləndirmə kreditoru borcalana evin dəyərindən daha çox pul vermədiyinə əmin edir.

//