12

Feb

Maliyyə xidmətləri

Maliyyə xidmətləri sektorunu təşkil edən qurumlar, xidmətlər və məhsullar ölkədən ölkəyə dəyişir, lakin ümumilikdə mərkəzi bankı əhatə edir; banklar, tikinti cəmiyyətləri və ya ipoteka bankları və şirkətlər kimi depozit təşkilatları; kredit ittifaqları və ya kredit kooperativləri; sığorta və pensiya fondla

12

Feb

Əmlak qiymətləndirilməsi

Baku Property Sevice -də  əmlak  qiymətləndirməQiymətləndirmə evin dəyərinə dair qərəzsiz peşəkar rəydir. Qiymətləndirmələr demək olar ki, həmişə alqı-satqı əməliyyatlarında və adətən yenidən maliyyələşdirmə əməliyyatlarında istifadə olunur. Alqı-satqı əməliyyatında evin vəziyyəti, yeri və

23

Nov

Maliyyə və mühasibat uçotu arasında fərq nədir?

Maliyyə və mühasibat uçotu maliyyə hesabatının iki yarısıdır. Maliyyə və mühasibat uçotunu ən sadə yolla belə fərqləndirə bilərik: Belə ki, mühasibat uçotu keçmişə fokuslandığı halda, maliyyə gələcəyə daha çox diqqət yetirir.Mühasibat uçotu maliyyə məlumatlarının çatdırılması üçün bir sistemdir. Bu

//